VšĮ „We love Lithuania“ įgyvendina Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą „Pilietiško aktyvumo ir
bendruomeniškumo skatinimas „Aš –Lietuvos dalis“ tema“.

Projekto tikslas:
Pilietinio aktyvumo skatinimas, siekiant skatinti idėjų siūlymą ir didinti pasitikėjimą savo, kaip piliečio, svarba valstybėje.
Siektinas rezultatas:
Vizualinės medžiagos bei diskusijų renginių pagalba, keisti piliečių požiūrį į valstybės valdymą, skatinti aktyviai dalyvauti politikoje, nebūnant politiku, mokėti ir norėti diskutuoti bei žinoti kur galima išsakyti savo požiūri ir idėjas kokybiškai.

Projekto pradžia – 2018-02-14
Projekto pabaiga – 2018-07-31

Projektas „Pilietiško aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas „Aš –Lietuvos dalis“ tema“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0027 finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Skirta paramos suma: 20.617,16 Eur.