Sutikimas su sąlygomis

Prisijungdami arba naudodami welovelithuania.com svetainę (toliau tekste – Svetainė) bet kokiu būdu, jūs sutinkate būti saistomi visų sąlygų, nustatytų šiame dokumente.

„We love Lithuania“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimosi sąlygas ir kitas gaires bei taisykles, paskelbtas Svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine rodo ir patvirtina Jūsų sutikimą su pakeitimais. Jūsų prieigai ir naudojimusi Svetaine bus taikomos tuo metu paskelbtos ir galiojančios Naudojimosi sąlygos. Prašome reguliariai patikrinti „Naudojimosi sąlygų“ nuorodą pagrindiniame puslapyje ir peržiūrėti tuo metu galiojančias sąlygas. Jei nesilaikote, kurios nors iš Naudojimosi sąlygų nuostatos, Jūsų licencija gauti prieigą ar naudotis šia svetaine automatiškai nustoja galioti.

Intelektinė nuosavybė

Visi vaizdai ir kitas šios svetainės turinys (bendrai toliau vadinamas „Turiniu“), taip pat Turinio pasirinkimas ir išdėstymas, yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinės paslapties ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų (toliau tekste apibendrinant vadinama – „Intelektinės nuosavybės įstatymai”). Bet koks neteisėtas Turinio naudojimas gali pažeisti Intelektinės nuosavybės įstatymus ir Naudojimosi sąlygas. „We love Lithuania“ nesuteikia jokios tiesioginio ar numanomo leidimo naudoti Svetainės Turinį, nebent šiame dokumente būtų aiškiai nurodyta priešingai.

„We love Lithuania” prekės ženklo naudojimas

Taikant šias Naudojimosi sąlygas „We love Lithuania” prekės ženklo samprata apima registruotą prekės ženklą, logotipą, kompanijos vardą bei interneto domeną (toliau tekste apibendrinat vadinama – „Prekės ženklu”).

Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate ir įsipareigojate:

 • naudoti Prekės ženklą tik tuo būdu, kuris aiškiai apibrėžtas ir leidžiamas šiose Naudojimosi sąlygose;
 • nenaudoti Prekės ženklo tokiu būdu, kuris žemintų Prekės ženklą ar „We love Lithuania” kompanijos vardą;
 • Prekės ženklas turi būti panaudotas pilnas (ne fragmentuotas) ir be pakeitimų (padidinimas arba sumažinimas, spalvoto logotipo juodai balta kopija – nėra laikoma pakeitimu).

Pradėdami naudotis welovelihuania.com Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad:

 • Jūsų vaizdų naudojimas nepažeis jokių teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, intelektinės nuosavybės teisių, prekių ženklų naudojimo, asmens privatumo, ar kitų galiojančių teisės normų;
 • Jūsų nuotraukose užfiksuoti vaizdai nepažeidžia etikos ar moralės normų;
 • Jūs turite visus reikiamus dokumentus, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai, pagrindžiančius vaizdo legalumą (modelio sutartį, autoriaus leidimą pavaizduoti jo kūrinį ir kt.);
 • Informacija, kurią pateikiate welovelithuania.com yra tiksli ir teisinga;
 • Jūs neatskleisite prisijungimo prie savo welovelithuania.com paskyros informacijos – slaptažodžio jokiam kitam vartotojui ar trečiajai šaliai. Prisijungimas prie Jūsų paskyros su Jūsų identifikaciniais duomenimis visada bus laikomas Jūsų paties aktu.

Pažeidus bent vieną iš aukščiau išvardintų įsipareigojimų welovelithuania.com turi teisę:

 • įspėti į Jus, kad per nurodytą terminą pašalintumėte pažeidimą;
 • sustabdyti Jūsų galimybę naudotis Svetaine.

Welovelithuania.com talpinamų nuotraukų tematika ir kriterijai

Welovelithuania.com talpinamos nuotraukos turi atitikti šiuos kriterijus:

 • nuotraukos turi būti pozityviai reprezentuojančios, atspindinčios Lietuvą ir jos gražiausias tradicijas;
 • nuotraukose užfiksuotas vaizdas turi būti aiškus („neišplaukęs“), išlaikytas horizontalumas;
 • nuotraukos turi būti be vandens ženklų, reklaminių nuorodų;
 • pateikiama informacija apie nuotrauką turi būti įvesta be klaidų;
 • pardavimui skirtos nuotraukos turi būti pilnos raiškos.

Teisės naudotis welovelithuania.com apribojimas

„We love Lithuania“ pasilieka teisę savo nuožiūra blokuoti, apriboti, išjungti, sustabdyti arba nutraukti Jūsų priėjimą prie visos ar dalies Svetainės ir Turinio, bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo Jums.