Mieste jų tiek nesimato, kiek nuvažiavus tolėliau už jo