II-jo pasaulinio karo palikimas visai šalia Kauno.